Více o Sdružení osob    Přehled činnosti    Výukové programy    Aktuální zprávy    Dotazník    Diskuse    ICT firmy a Sdruženi osob

 


This is an exported picture
 

 

 Dne  3.srpna 1999 bylo zaregistrováno občanské sdružení:

"Sdružení osob se zájmem o rozvoj informačních technologií ve školství"

Cíle tohoto sdruženi jsou:

- prosazovat zavádění nových trendů informačních technologií do škol a školských zařízení se všemi dostupnými parnery z oblasti státní správy a samosprávy a dále se zástupci komerční a nekomerční sféry

- svojí činností pomáhat k dosažení komplexních znalostí studentů v oboru informačních technologií v zájmu jejich budoucí zaměstnanosti v informační společnosti

-se všemi zainteresovanými subjekty řešit také technické otázky provozu a rozvoje informačních technologií ve školství pto technické a lidské stránce

- aplikace zkušeností Evropské unie v oblasti informačních technologií ve školství na podmínky České republiky

Členy sdružení jsou:

- řádní členové, fyzické osoby se zájmem o rozvoj informačních technologií ve školství

- přidružení členové, oslovené právnické osoby působící v oblasti informačních technologií

Sdružení je nezisková organizace, která se snaží o rozvoj a prosazování ICT ve školství. Veškerá činnost je hrazena z členských příspěvků.

 

V současné době  uvažujeme o ukončení činnosti sdružení pro malý zájem a nemožnost aktivně  ovlivnit stav školství. 

 

 

WEBovský počítadlo řiká, že jste návštěvník čislo 

Dotazy a připomínky zasílejte na  webmastra    
 
Copyright © 2001 - Sdružení osob se zájmem o rozvoj IT ve školství
All Rights Reserved